Advocatenkantoor Ferner – Duitse Strafrechtadvocaat voor Aken, Heinsberg en Köln

Moderne strafverdediging in de regio Aken & Heinsberg

Bij ons is er geen “strafrecht aan de kant”: In ons advocatenkantoor vindt u gespecialiseerde strafrechtadvocaten voor de regio Aken en Heinsberg die punten scoren met honderden uren hoofdgerechtelijke ervaring. Met onze persoonlijke en bewuste benadering, gebaseerd op vaste waarden, zijn we tegen de uniformiteit van advocaten en voor gespecialiseerde regionale vertegenwoordiging.

U vindt uw advocaat voor het strafrecht in de stadsregio Aken en voor het zuidelijke district Heinsberg bij ons: In een strafrechtelijke noodsituatie zijn wij elke dag, onafhankelijk van de openingstijden, direct en persoonlijk bereikbaar via onze noodoproep van de advocaat van de strafrechter. Wij bieden een moderne procedure aan, onze opdracht en bestelling kan binnen de kortste tijd, dezelfde dag, bij de verantwoordelijke instantie worden gedaan, zonder dat er een afspraak hoeft te worden gemaakt.

Uw Strafrechtadvocaat in Aken

Verdediging advocaat gezocht in de omgeving van Aken of Heinsberg? Mail: contact@ferner.nl

Onze strafrechtadvocaten zijn dagelijks beschikbaar en vertegenwoordigen u op alle gebieden van het strafrecht en aanverwante gebieden:

  • strafrecht, handelsstrafrecht & administratieve overtredingen
  • Cybercriminaliteit & persoonlijke rechten
  • Verkeersrecht, verkeersongevallen- en rijbewijswetgeving

Strafrechtadvocaat Ferner

Voordeel door focus – Onze advocaten bieden u de expertise van duidelijke focuspunten en de bijbehorende geconcentreerde specialistische kennis:

  • Strafrechtelijke verdediging: Bij de strafrechtelijke verdediging staat de naam van ons advocatenkantoor in de regio Aken al decennialang voor solide en overtuigend werk op het gehele terrein van het strafrecht. Uw advocaat voor strafrecht (“Strafverteidiger” of “Strafanwalt”) met een duidelijke voorsprong in de rechtszaal: ook in het jeugdstrafrecht, het seksueel strafrecht, het BTM-strafrecht, het verkeersstrafrecht, het medisch strafrecht of het wapenstrafrecht. Meer over onze criminele verdediging.
  • Handelsstrafrecht: ondernemingsstrafrecht en bedrijfssancties, in geval van fraude, witwassen of verduistering, arbeidsstrafrecht zoals inhouding en verduistering van loon, overtredingen ter bescherming van industriële eigendomsrechten zoals merkenstrafrecht of mededingingsstrafrecht, alsmede fiscaal strafrecht – wij staan voor u klaar met voortdurende bijscholing op het veeleisende gebied van het handelsstrafrecht.
  • Cybercrime & Personal Rights: Een bijzonder werkterrein van ons advocatenkantoor ligt in het digitale recht met een focus op de strafrechtelijke verdediging in het IT-strafrecht (Cybercrime & Darknet) met inbegrip van persoonlijke rechten, gegevensbescherming strafrecht en bescherming van handelsgeheimen.
  • Verkeersrecht & Rijbewijsrecht: Onze activiteiten op het gebied van de strafrechtspleging worden aangevuld met vertegenwoordiging in de aanverwante vakgebieden als advocaat voor het verkeersrecht inclusief verkeersongevallen. Hetzelfde geldt voor het rijbewijsrecht in verband met het strafrechtelijk verkeersrecht, d.w.z. de intrekking van het rijbewijs en het rijverbod.
  • Boetebevel ontvangen (“Strafbefehl”): Een dwangbevel kan aanzienlijke gevolgen hebben, maar tegelijkertijd moet worden beoordeeld hoe nuttig de verdediging is. Wij bieden een all-inclusive prijs aan om u verstandig te adviseren in geval van een dwangsom.
  • Revisie of beroep: Als de zaken niet zijn gegaan zoals verwacht, kunt u in beroep gaan. Wij vertegenwoordigen u ook feilloos in het strafrecht in geval van beroep en herziening.
Duitse Strafrechtadvocaat Jens Ferner / Aken en Euregio - Strafrechtelijke verdediging in Duitsland

Duitse Strafrechtadvocaat Jens Ferner: Uw advocaat in Duitsland voor strafrechtelijke verdediging. Let op: We spreken alleen Duits, maar we kunnen wel Nederlands lezen en schrijven – als je alleen Nederlands spreekt, stuur ons dan een mailtje.

Duitse advocaat voor Strafrecht gezocht in Alsdorf & Aken: Uw advocaten in Alsdorf sinds 1996 op een centrale locatie voor de regio Aken & Heinsberg en sinds 2019 met een vestiging in het centrum van Aken. Onze advocaten zijn vanaf het eerste advies tot en met het proces snel en ongecompliceerd beschikbaar voor bedrijven, zelfstandigen en particulieren, dankzij onze strategisch gekozen locaties in de gehele regio Aken en Heinsberg. Gemakkelijk bereikbaar, vooral vanuit Heeren en Maastricht.


Ontmoetingen in Heerlen, Maastricht en Domburg

Advocaat Jens Ferner is zowel in Domburg als in Maastricht regelmatig aanwezig en kan in deze steden in individuele gevallen bijeenkomsten aanbieden. Ook als bedrijven uit deze regio’s advies nodig hebben, kunnen er bijeenkomsten worden gehouden bij bedrijven – dit kan in Heerlen zijn, samen met Avantis, maar ook in Domburg en Maastricht.


Duitse Advocaat in het grensgebied van Aken en Heerlen tot Maastricht

De Duitse wetgeving kan voor u in een aantal gevallen relevant zijn. Enerzijds, als je zelf in Duitsland werkt…. Maar ook als u diensten vanuit Nederland naar Duitsland aanbiedt, moet u zich regelmatig aan het Duitse recht houden, zoals het Duitse mededingingsrecht of het recht van de algemene voorwaarden.

Zeker als u een website heeft die bedoeld is voor Duitse klanten. Het kan voorkomen dat u gewaarschuwd bent door een ondernemer uit Duitsland – of zelfs dat er een klacht is ingediend. Wij adviseren Nederlandse klanten over deze onderwerpen. Tot onze cliënten behoren Nederlandse bedrijven die niet bekend zijn met het Duitse mededingingsrecht en het burgerlijk recht en die in deze zaken zijn aangeklaagd.

Duitse Adocaat Jens Ferner

Uw Strafrechtadvocaat in het Duitse recht voor: Cybercrime en strafrechtelijke verdediging in duitsland.

Duitse Advocaat Dieter Ferner

Uw Strafrechtadvocaat voor strafrecht en verkeersrecht in duitsland.

Adocaatenkantor Ferner - Uw Duitse Strafrechtadvocaat in Aken voor strafrecht

Welkom bij het advocatenkantoor Ferner, uw advocaat in duitsland – wij bieden u Duitse advocaten en juridisch advies over het Duitse strafrecht en handelsstrafrecht. Wij zijn Duitse advocaten en zijn alleen actief in Duitsland. Wij zullen u niet vertegenwoordigen buiten Duitsland!


Onze Blog

Wat kun je doen als er een familielid in Duitsland is gearresteerd?

Echtgenoot of familielid gearresteerd in Duitsland: Het moment van shock – U bent getuige of ontvangt de oproep dat uw man (of ander familielid) is gearresteerd in Duitsland. Meestal wordt je tegelijkertijd gevraagd om “er voor te zorgen” of om op een of andere manier te helpen – en dan sta je er alleen voor.…

Continue Reading Wat kun je doen als er een familielid in Duitsland is gearresteerd?

Detentie in het buitenland: Welke rechten zijn beschikbaar?

Het is tegenwoordig in “open Europa” helemaal niet ongebruikelijk dat iemand in een ander Europees land wordt gearresteerd of zelfs in het buitenland wordt aangeklaagd. Nederlanders krijgen bijvoorbeeld soms onaangename post uit Duitsland of worden hier gearresteerd. Het is belangrijk te weten dat er een bepaalde minimumnorm bestaat door middel van internationale regels, die de…

Continue Reading Detentie in het buitenland: Welke rechten zijn beschikbaar?

Handel in narcotica

Wanneer voorziet het Duitse strafrecht in de handel in verdovende middelen? De handel in verdovende middelen in de zin van § 29 (1) zin 1 nr. 1, § 29a (1) nr. 2 BtMG is elke op de omzet van verdovende middelen gerichte activiteit met eigenbelang, waarbij verschillende activiteiten ter bevordering van een en dezelfde omzet…

Continue Reading Handel in narcotica

Corona-regelgeving in NRW

Van 23.03.2020 tot 19.04.2020 is in NRW een zogenaamd contactverbod van kracht door middel van een verordening (“Verordening inzake bescherming tegen nieuwe besmettingen met het coronavirus SARS-CoV-2”; CoronaSchVO). Dit betekent een aanzienlijke, tijdelijke beperking van de eigen vrijheid (bewegingsvrijheid). Daarnaast is er de dreiging van boetes – de grens tussen Nederland en Duitsland blijft open,…

Continue Reading Corona-regelgeving in NRW