Arbeidsrecht & Beëindiging van de job

Advocaat voor het arbeidsrecht in Heinsberg & Aken: Op deze pagina vindt u uitgebreide informatie over arbeidsrecht en ontslagbescherming, evenals veelgestelde vragen en actuele artikelen over arbeidsrecht. Als werknemer en werkgever vindt u verdere ondersteuning en vertegenwoordiging van de advocaat in alle aspecten van het arbeidsrecht, met een focus op ontslagbescherming, arbeidsovereenkomstenrecht en IT-arbeidsrecht. Advocaat Jens Ferner adviseert en vertegenwoordigt werknemers en werkgevers.

De arbeidsrechtelijke activiteiten van onze advocaten met vestigingen in Alsdorf en Aken omvatten in het bijzonder de activiteiten op het gebied van het arbeidsrecht:

  • Ontslagbescherming: U bent ontslagen als werknemer? Wij zijn zeer actief op het gebied van ontslagbescherming voor u. Meer informatie en bijdragen vindt u in ons hoofdstuk over ontslagbescherming.
  • IT-arbeidsrecht: juridische vraagstukken en vormgeving op het gebied van digitaal arbeidsrecht
  • Arbeidsovereenkomstenrecht: Contractuele afspraken met werknemers zijn divers – van de arbeidsovereenkomst tot de kantoorauto en het werknemerskrediet staat ter beschikking van advocaat Jens verder advies.
  • Uitvindingsrecht voor werknemers: Juridische kwesties in verband met creaties van werknemers in het auteursrecht en het industrieel eigendomsrecht
  • Loonaanspraken: Als het loon niet, te laat of onvolledig wordt betaald.
  • Referentie: Hulp bij de handhaving van uw referentie
  • Gedelegeerd bestuurder: juridische bijstand voor bestuurders, in alle aspecten van het arbeidsrecht, het aansprakelijkheidsrecht en het contractenrecht
  • Ambtenarenrecht: rechtsbetrekkingen van ambtenaren
  • Arbeidsrecht voor werkgevers: vertegenwoordiging in alle aspecten van het arbeidsrecht voor werkgevers en middelgrote ondernemingen. U vindt er advies over alle aspecten van het recht inzake gegevensbescherming en het mediarecht met betrekking tot arbeidsverhoudingen. Wij vertegenwoordigen werkgevers in het arbeidsrecht, zowel in de hoedanigheid van adviseur als in geschillen. Onze klanten zijn voornamelijk ambachtslieden en kleine en middelgrote ondernemingen (“KMO’s”), waarbij u profiteert van onze persoonlijke en directe beschikbaarheid.