Kontakt

Let op: Jens Ferner is de contactpersoon voor Nederlandse klanten. Als u geen Duits spreekt, kan de heer Ferner schriftelijk met u corresponderen. Hij volgt momenteel taalcursussen om vloeiend en vol vertrouwen Nederlands te kunnen spreken, maar momenteel wordt nog geen mondelinge samenwerking in het Nederlands aangeboden. Dit is gepland voor medio 2020.

  • Benoeming en contact op kantoor: 02404-92100
  • Openingstijden van ons lokale kantoor in Alsdorf: Maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 13.00 uur.
  • Contact in criminele noodgevallen: 0175-1075646 (alleen buiten schoolvakanties en openingstijden, geen telefonisch advies!)
  • Post op het hoofdkantoor: contact@ferner.nl
  • Dieter Ferner en Jens Ferner, de advocaten van ons kantoor, zijn beide toegelaten tot de advocatuur in Duitsland en zijn beiden lid van de Orde van Advocaten te Keulen. Zij zijn niet toegelaten in Nederland. Op deze pagina worden onze activiteiten in Duitsland en onder Duits recht geadverteerd.

Openingstijden & Communicatie

Vergaderingen kunnen alleen op afspraak telefonisch met ons worden geregeld. Jaarlijks hebben wij vaste feestdagen, waarbij ons kantoor gedeeltelijk gesloten is, als volgt: Tijdens de NRW Paasvakantie en NRW Herfstvakantie, van de 3e tot 5e NRW Zomervakantieweek en van 22 december tot 3 januari.

Gebruikelijke verwerkingstijd voor mails bij ons: 2 werkdagen. Mails met inhoudelijke vragen of opmerkingen over onze artikelen worden niet beantwoord. Advies en informatie worden alleen verstrekt in het kader van een mandaat, ten minste één eerste consult tegen vergoeding, nooit gratis. In het geval van actuele deadlines, gelieve af te zien van het verzenden van e-mails en altijd persoonlijk verslag uit te brengen aan het kantoor.

Wie we op welke gebieden vertegenwoordigen

Onze advocaten richten zich op IT Recht & IT Beveiliging, Intellectuele Eigendom & Media Recht | Strafrecht & Verkeersrecht | Arbeidsrecht, Contractenrecht & Burgerlijk procesrecht. Wij bieden u een ruime ervaring in het civiele procesrecht, met name in de verdediging van vorderingen en in de behandeling van vorderingen in kort geding.

Onze advocaten vertegenwoordigen bedrijven en zelfstandigen uitgebreid en in voorkomende gevallen in de gehele Bondsrepubliek Duitsland.

Consumenten zijn alleen in de regio’s Aken, Heinsberg en Düren uitdrukkelijk vertegenwoordigd. Wij zijn uitdrukkelijk helemaal niet actief voor consumenten op deze gebieden: Vreemdelingenrecht, asielrecht, sociaal recht, erfrecht, zorgrecht, bouwrecht, burenrecht, woonhuurovereenkomsten, onderhouds- en bewaarrecht, fiscaal recht, reisrecht, softwarerecht, gegevensbeschermingsrecht.