Mediarecht

Advocaat voor Duits persrecht en mediarecht in Aken en Alsdorf: Advocaat Jens Ferner, specialist op het gebied van het informaticarecht, werkt voor ondernemingen in het mediarecht. In onze Kanzlei zijn ondernemingen in de pers vertegenwoordigd, zowel rechts als medium rechts.

Advocaat Jens legt verder de nadruk op het medium rechts, met name met het oog op de persrechterlijke en digitale publicaties. Wij ondersteunen u op de volgende gebieden met uw wetshandhaving in Duitsland:

 • Rapportage in de pers
 • Verzet tegen publicaties, in het bijzonder foto’s & beeldpublicaties
 • Correctie van onjuiste beoordelingen en beoordelingen
 • Handhaving van schadevergoeding wegens pijn en lijden na ernstige schending van de persoonlijkheidsrechten
 • In bijzonder ernstige gevallen van belediging en smaad, met name in de professionele omgeving
 • Op het gebied van persrecht en reputatiemanagement biedt ons advocatenkantoor uw onderneming een uitgebreide procedurele vertegenwoordiging, evenals op het gebied van mediarecht en persoonlijke rechten.

Advocaat voor het persrecht in Duitsland

Advocaat voor persrecht en mediarecht: In het gehele mediarecht en persrecht adviseert en vertegenwoordigt advocaat Jens verdere ondernemingen uit Aken en Heinsberg. Vooral rond de problemen van de journalistieke voorbereiding van de inhoud, in het recht van meningsuiting en (bedrijfs)persoonlijke rechten. Advocaat Jens Ferner is gespecialiseerd in het informaticarecht en houdt zich daarom vooral bezig met persclaims op het gebied van digitale publicaties. Hij heeft overheden, steden en bedrijven geadviseerd en vertegenwoordigd op het gebied van media- en persrecht en op het gebied van het publiekssprekend recht.

In de huidige mediawereld zijn bijvoorbeeld geschillen tussen bedrijven en journalisten niet meer ongewoon:

 • Bij de behandeling van een persbericht dat onjuiste beschuldigingen over een bedrijf bevat, bijvoorbeeld
 • Voor boeken die tekstpassages bevatten die niet ontvankelijk zijn
 • Voor tv-reportages en films met ontoelaatbare inhoud
 • In geschil met bloggers die niet-toelaatbare rapporten schrijven
 • Als het gaat om persberichten die het recht op privacy schenden.
 • In het geval van overhaaste beschuldigingen, bijvoorbeeld omdat de journalistieke zorgvuldigheid werd geschonden

Claims in het persrecht

Er zijn een aantal belangrijke claims in de perswetgeving. De volgende beweringen in het kader van de perswetgeving zijn in dit verband van bijzonder belang:

Tegenspraak en nalatigheid

Correctie: Specifiek in de vorm van intrekking en rectificatie Informatie, hierna volgt de vergoeding van de schade en de vergoeding van pijn en lijden.

Persrecht: tegenspraak en correctie

In het geval van persberichten, tegenverklaringen en correcties zijn de gebruikelijke middelen – maar ze zijn geenszins eenvoudig uit te voeren, de formaliteiten zijn hier verrassend hoog. Door het “alles of niets”-principe kunnen zelfs de eenvoudigste of kleinste fouten in de formaliteiten ertoe leiden dat de vordering niet wordt ingediend. Daarnaast zijn er ook vorderingen tot voorlopige maatregelen tegen de pers, die parallel moeten worden ingediend. Wij staan aan uw zijde op dit gecompliceerde gebied. Daarnaast moet worden onderzocht of er ook vorderingen in verband met een voorlopige voorziening kunnen worden overwogen – een aspect dat snel wordt vergeten.

Schade volgens persberichten

Na een gebrekkig persbericht kan er ook een vordering tot schadevergoeding bestaan, maar dit kan zeer moeilijk afdwingbaar zijn en alleen met de juiste ervaring. Dit speelt niet alleen een rol in algemene persberichten, maar ook in “testrapporten”, bijvoorbeeld wanneer producten worden getest en de testresultaten worden gepubliceerd.

Persoonlijkheidsrecht

Advocaat voor persoonlijke rechten: Wij vertegenwoordigen en adviseren u op het gehele gebied van persoonlijke rechten, d.w.z. als er sprake is van een schending van persoonlijke rechten of als er sprake is van een vermeende schending van persoonlijke rechten. Advocaat Jens Ferner is gespecialiseerd in het informaticarecht en is actief geweest op het gebied van het persoonlijkheidsrecht, zowel in beschuldigingen op het internet als in de (gedrukte) pers. De evaluatie van de situatie wordt aangeboden, evenals het agentschap tegenover de derde, met name de Erwirkung van voorlopige bestellingen.