Informaticarecht

Advocaat Jens Ferner, specialist op het gebied van informatietechnologie, is uw advocaat voor IT-recht & computerrecht in Duitsland: Advocaat Jens Ferner is de professional op het gebied van het digitale recht, softwarerecht & technologierecht. Hij is beschikbaar in het gehele informaticarecht (“Wet van Informatietechnologieën”, ook “Internetrecht” of “Informaticarecht”) en technologierecht inclusief mediarecht. Samen met het IT-recht vallen ook de industriële-eigendomsrechten, inclusief het auteursrecht, onder de regeling, zodat u alle relevante diensten uit één hand krijgt.

Ondersteuning op het gebied van IT-recht of internet- en informaticarecht wordt aangeboden met contractuele ondersteuning, aanbestedingsrecht en softwarewetgeving: Als IT-projecten vastzitten, ontstaan er bijvoorbeeld problemen op het gebied van het merkenrecht of moeten (gebruiks)licenties worden uitgewerkt of onderzocht. Ons kantoor besteedt bijzondere aandacht aan de juridische aspecten van nieuwe technologische ontwikkelingen, zoals het roboticarecht, de blokketen of autonome motorvoertuigen.

U krijgt een volledige vertegenwoordiging op het gehele gebied van het informaticarecht:

 • Procesrecht: IT-processen volgen hun eigen regels – Wij voeren uw procesvoering op het gebied van IT-recht, technologierecht en intellectueel eigendomsrecht met een focus op de verdediging van rechtszaken.
 • IT-contractenrecht: Voor advies over alle aspecten van IT-contracten en algemene bedrijfsvoorwaarden.
 • Auteursrecht: Alle auteursrechten, in het bijzonder fotorechten, gebruiksrechten en licenties.
 • Softwarewetgeving: op het gebied van contracten, auteursrecht en merkenrecht in verband met het gebruik en de ontwikkeling van software, van de aankoop van software tot de leasing van software.
 • Merkenrecht: juridische kwesties in verband met de reikwijdte van de bescherming van handelsmerken en inbreuken op handelsmerken
 • IT-aanbestedingsrecht: bij de gunning van diensten, uiteraard met name op het gebied van gratis diensten en de gunning van IT-diensten.
 • Gegevensbeschermingsrecht: uitgebreide ondersteuning en advies over alle aspecten van de wetgeving inzake gegevensbescherming
 • Persrecht: Bij geschillen met berichtgeving en uitlatingen in de pers en op het Internet
 • IT-beveiliging: advies op het gebied van IT-beveiliging & compliance, met name met betrekking tot het BSI-recht en het IT-beveiligingsrecht.
 • Webhosting & Cloud: advies en vertegenwoordiging van cloudaanbieders en aanbieders van webhosting
 • e-handel: contractuele en juridische overdracht van exploitanten van onlinewinkels met speciale aandacht voor pan-Europese onlineverkopers
 • Domeinrecht: Juridische vragen over inbreuken op rechten door domeinen en contractuele vragen, in het bijzonder met betrekking tot de verkoop van domeinen.

Advocaat Jens Ferner is een gespecialiseerde advocaat voor het informaticarecht. Met name de advocaat Jens Ferner – die lange tijd actief was als programmeur en webontwikkelaar en deze ervaring inbrengt in zijn advies – zorgt er altijd voor dat bij de juridische ondersteuning van IT-projecten het praktische en technische aspect niet wordt verwaarloosd.