Categorieën
Strafrecht

Handel in narcotica

Wanneer voorziet het Duitse strafrecht in de handel in verdovende middelen? De handel in verdovende middelen in de zin van § 29 (1) zin 1 nr. 1, § 29a (1) nr. 2 BtMG is elke op de omzet van verdovende middelen gerichte activiteit met eigenbelang, waarbij verschillende activiteiten ter bevordering van een en dezelfde omzet van goederen een feitelijke evaluatie-eenheid vormen, d.w.z. dat meerdere activiteiten kunnen worden gecombineerd.

Voorzichtigheid is geboden bij de vraag wanneer er sprake is van een handelsactiviteit, wat de jurisprudentie zeer ruim wil begrijpen: volgens de vaste jurisprudentie van het Federale Hof van Justitie omvat het begrip handel in verdovende middelen niet alleen activiteiten die rechtstreeks dienen om verdovende middelen aan te schaffen en aan klanten ter beschikking te stellen, maar ook (serieuze) verkoopsonderhandelingen die voorafgaan aan de daadwerkelijke omzet van verdovende middelen. Dit gaat zo ver dat zelfs luchttransacties een handelsactiviteit kunnen vormen – zelfs als de verdovende middelen niet eens bestaan!

De afgeronde behandeling van narcotica is dus al aanwezig wanneer de verkoper een bindend en serieus verkoopaanbod doet aan de aspirant-koper (bijvoorbeeld BGH, 3 StR 302/15). Teelt met het oog op winstgevende verkoop is ook handel, waarbij afzonderlijke teeltprocessen, die gericht zijn op winstgevende verkoop van de daarbij geproduceerde verdovende middelen, in principe moeten worden beoordeeld als zelfstandige handelshandelingen, wat in de meeste gevallen ook daadwerkelijk het geval is.

De situatie is echter anders als de overtreder meerdere van de opbrengsten van de individuele teeltactiviteiten in één enkele verkooptransactie verkoopt. Dit leidt tot een gedeeltelijke identiteit van de respectievelijke feitelijke uitvoeringshandelingen en verbindt zo de individuele gevallen van de handelshandeling met de eenheid van handeling volgens § 52 lid 1 alternatief 2 StGB. Als de oogsten worden samengevoegd tot een totale inventaris vóór de verkoop, moet worden uitgegaan van een waarderingseenheid (zie BGH, 1 StR 110/20).

Duitse advocaat Jens Ferner

Door Duitse advocaat Jens Ferner

Strafrechtadvocaat Jens Ferner is uw contactpersoon voor het gehele strafrecht met een focus op commercieel strafrecht en cybercriminaliteit. Verder in de wet op de administratieve overtredingen, met name in het geval van boetes die door de federale overheid worden opgelegd. Hij werkt samen met Dieter Ferner, de oprichter van het advocatenkantoor, een gespecialiseerde advocaat voor het strafrecht.
Het advocatenkantoor Ferner Alsdorf concentreert zich op regionale activiteiten in de regio Aken & Heinsberg en is slechts bij uitzondering - in het geval van cybercriminaliteit - landelijk actief.