Categorieën
Strafrecht

Corona-regelgeving in NRW

Van 23.03.2020 tot 19.04.2020 is in NRW een zogenaamd contactverbod van kracht door middel van een verordening (“Verordening inzake bescherming tegen nieuwe besmettingen met het coronavirus SARS-CoV-2”; CoronaSchVO). Dit betekent een aanzienlijke, tijdelijke beperking van de eigen vrijheid (bewegingsvrijheid). Daarnaast is er de dreiging van boetes – de grens tussen Nederland en Duitsland blijft open, wat wij zeer toejuichen!

Contactslot is geen avondklok

De woordkeuze is niet willekeurig, er is geen avondklok in NRW, je kunt verder winkelen, lopen en naar de dokter gaan. Zonder te worden gecontroleerd of te mogen controleren waar u naartoe gaat – in tegenstelling tot bijvoorbeeld in Berlijn, waar een de facto avondklok met verplichte identificatie geldt.

Wat is precies verboden in NRW?

De basisregel is: vergaderingen van meer dan twee personen zijn verboden in het openbaar. Dit zou het voor de autoriteiten ook veel gemakkelijker moeten maken om na te gaan of er meer dan twee mensen samen reizen. Dit moet worden vermeden, en het mag zelfs niet mogelijk zijn dat er een controlesituatie ontstaat wanneer twee personen elkaar ontmoeten, als de verordening op haar woord wordt genomen. Als er meer dan twee personen samen zijn, gelden de volgende uitzonderingen:

 • Familieleden in een rechte lijn,
 • Echtgenoten, levenspartners en personen die in een huiselijke omgeving wonen,
 • begeleiding van minderjarigen en personen die steun nodig hebben,
 • verplichte vergaderingen om zakelijke, professionele en officiële redenen, alsmede om redenen die verband houden met de controle en het toezicht,
 • onvermijdelijke ophopingen tijdens het beoogde gebruik van toegestane apparatuur (met name bij gebruik van lokaal openbaar vervoer).

Dit betekent weer enkele conclusies: Als twee volwassenen met alleen duidelijk minderjarigen reizen (paragraaf 3), mag er ook hier geen sprake zijn van een controlesituatie. Ook in de context van werkplekken en openbaar vervoer zijn de controles in eerste instantie absurd (paragrafen 4 en 5), maar hier hebben de aanbieders de plicht om ervoor te zorgen dat personen de nodige afstand tot elkaar kunnen bewaren. In dit opzicht is de gedeeltelijke inkrimping van het openbaar vervoer eerder een vergissing geweest.

In het geval van hetero familieleden (d.w.z. ouders, kinderen, grootouders – maar niet neven, nichten, etc.) en echtgenoten, etc. – d.w.z. de gevallen volgens nrs. 1 en 2 – zijn de controles op zijn minst duidelijk, omdat dit niet meer visueel waarneembaar is. Als men daarnaar wil/moet verwijzen, is het raadzaam om een identiteitskaart bij zich te hebben, ook al hoeft men dat – in tegenstelling tot een mening die ook bij de autoriteiten wijdverbreid is – over het algemeen niet te doen.

Let op: Er zijn openbare activiteiten die verboden zijn ongeacht het aantal personen, namelijk picknicks en barbecues! Aan de openbare ordediensten wordt uitdrukkelijk toegekend dat zij verdere openbare activiteiten verbieden, deze worden dan tot 500 euro beboet!

Sancties voor overtredingen van de NRW Corona-beschermingsverordening

 • Vergaderingen en bijeenkomsten in het openbaar van meer dan 2 personen die niet onder de uitzonderingen vallen: 200 euro (elke deelnemer)
 • Picknick: 250 Euro (per deelnemer)
 • Barbecue: Euro (elke deelnemer 250)
 • Overtreding van een officieel bevel van de eigen gemeente, indien verder gedrag in het openbaar verboden is: 500 Euro (elke deelnemer)
 • Toegang tot een winkelcentrum waar geen van de toegestane faciliteiten zich bevindt: 400 euro (klant)
 • Toegang tot een winkelcentrum voor een ander doel dan waarvoor uitdrukkelijk toestemming is verleend: 400 euro (klant)
Duitse advocaat Jens Ferner

Door Duitse advocaat Jens Ferner

Strafrechtadvocaat Jens Ferner is uw contactpersoon voor het gehele strafrecht met een focus op commercieel strafrecht en cybercriminaliteit. Verder in de wet op de administratieve overtredingen, met name in het geval van boetes die door de federale overheid worden opgelegd. Hij werkt samen met Dieter Ferner, de oprichter van het advocatenkantoor, een gespecialiseerde advocaat voor het strafrecht.
Het advocatenkantoor Ferner Alsdorf concentreert zich op regionale activiteiten in de regio Aken & Heinsberg en is slechts bij uitzondering - in het geval van cybercriminaliteit - landelijk actief.