Auteursrecht & Merkenrecht

Advocaat voor het auteursrecht en merkenrecht in Duitsland, in het bijzonder Aken en Heinsberg: Advocaat Jens Ferner, specialist op het gebied van het informaticarecht, werken voor bedrijven in het merkenrecht en auteursrecht.

Merkenrecht advocaat in Duitsland

Daarnaast heeft hij zich geconcentreerd op vraagstukken op het gebied van IT- en intellectueel eigendomsrecht en biedt hij de nodige expertise en ervaring, met name op het gebied van het merkenrecht met betrekking tot digitale zaken en technologieën, zoals domeinen of de distributie van producten. Wij bieden dit met name aan op het gebied van het veiligstellen van onze eigen merkrechten, maar ook bij de handhaving van rechten na merkinbreuken en modelinbreuken:

 • Fundamenteel advies over alle aspecten van het merkenrecht
 • Merkeninbreuk: vertegenwoordiging tegen inbreukmakers op handelsmerken, met name op het internet maar ook tijdens importprocedures
 • Uitspraak van waarschuwingen in het gehele merkenrecht, d.w.z. bij merkinbreuken en ook bij naaminbreuken in het algemeen.
 • Vragen over de geldigheid van een merk en beschermingsconcepten
 • Speciale aandacht voor vraagstukken op het gebied van het merkenrecht met een IT-verbinding, zoals domeinen en de vormgeving van websites en advertenties.
 • Juridische vragen en beschermingsconcepten rond uw eigen bedrijfsnaam (bedrijfsnaam, bedrijfsnaam)

Advocaat Jens Ferner is actief geweest in merkgeschillen en in het bijzonder voor de regionale rechtbanken in Keulen, Hamburg en Düsseldorf, die belangrijk zijn in het merkenrecht.

Advocaat voor het auteursrecht in Duitsland

Advocaat Jens Ferner vertegenwoordigt bedrijven en creatievelingen in alle aspecten van het auteurs- en modellenrecht, ook in het geval van een waarschuwingsbrief: bureaus, fabrikanten van computerspellen, softwareontwikkelaars en fotografen. Zijn activiteiten op het gebied van het auteursrecht omvatten met name advies en vertegenwoordiging. Als specialist op het gebied van IT-recht is een van onze belangrijkste werkterreinen het auteursrecht voor digitale media. Jens Ferner is actief in het auteursrecht:

 • op het gebied van het auteursrecht en KUrhG,
 • in het auteursrecht, contracten en licenties,
 • als uw auteursrecht is geschonden of als u een waarschuwing heeft ontvangen,
 • op het gebied van het modellenrecht,
 • in de “foto rechts”,
 • voor reclame- en ontwerpbureaus.

Met name op het gebied van digitaal en technologisch auteursrecht wordt een kerncompetentie van de advocaat Jens Ferner, die tevens gespecialiseerd is in het informaticarecht, aangeboden – gericht op diepgaande auteursrechtproblematiek: publicatierecht, modellenrecht & 3D-auteursrecht, auteursrecht voor werknemers, ideeënbescherming, software- en spelrecht. Met name de contractuele bepalingen betreffende gebruiksrechten (“licentieovereenkomsten”) zijn een permanent werkterrein. Daarnaast ondersteunen wij eigenaren van rechten bij het beschermen van hun rechten.

Activiteit in het auteursrecht

Advocaat Jens Ferner is gespecialiseerd in het IT-recht op het gebied van het auteursrecht in de regio Aken & Heinsberg, in het bijzonder met betrekking tot de volgende auteursrechtelijke kwesties:

 • Wij ontwerpen of herzien contractuele bepalingen in het auteursrecht met betrekking tot gebruiksrechten en licenties. Wij adviseren bedrijven, ook bij grensoverschrijdende juridische transacties – onze klanten zijn onder andere softwareproducenten en hardware-distributeurs.
 • Vragen in het auteursrecht met betrekking tot “fotowetgeving”, d.w.z. of er een geschil bestaat over de vraag of foto’s mogen worden gebruikt of dat u het gebruik van uw werken contractueel wilt regelen,
 • het onderwerp “muziek” in het auteursrecht, bijvoorbeeld als u als artiest (band) uw contractuele werken wilt laten controleren of opstellen,
 • in de bescherming van uw andere creatieve werken in het auteursrecht, of het nu gaat om een deskundig advies of een kunstwerk.
 • Bij de bewering van verbodsacties met waarschuwingen in het auteursrecht, met name door ongeoorloofd gebruik van afbeeldingen, is het volgende te zeggen

Onze ervaring in het auteursrecht

Advocaat voor het auteursrecht in Aken & Alsdorf: Naast professionele fotografen behoren tot onze cliënten op het gebied van het auteursrecht bedrijven uit verschillende sectoren – zoals uitgeverijen, softwarehuizen, de productie-industrie en traditionele middelgrote lokale bedrijven. Wij adviseren onze klanten over zaken als de beschermbaarheid van concepten en software of de implementatie van beschermingsconcepten voor literaire tekens.